70 20 46 06 Man - lør: 9.00 - 16.00
Ankomst & dage
Personer
Udvidet søgning
Din søgning fandt 670 ferieboliger.

Filsø - En naturoplevelse

Filsø er et 2.320 ha stort naturområde ved den jyske vestkyst mellem Ringkøbing Fjord og Vadehavet. Her blev der i 2012 genskabt et søareal på over 900 ha omgivet af enge, moser, vandhuller og klithede til glæde for dyr og mennesker. Filsø er sammen med Skjern Å-restaureringen den største naturgenopretning i nyere tid i Danmark, og Filsø er nu Jyllands næststørste sø.

Alle er velkomne til at besøge Filsø, benytte vandrestierne omkring vandet og fra fugletårnene opleve det store nye landskab, fuglelivet på engene, på vandfladen og på de nyanlagte øer i søen.

Lagunesøen Filsø er i dag Jyllands næststørste sø på omkring 900 hektar. Søen var indtil 2012 drænet og tørlagt til landbrugsjord, men blev atter sat under vand ved et af de største naturgenopretningsprojekter i Danmark nogen sinde. I dag er Filsø et vigtigt rastested for trækfugle og er udpeget som europæisk fuglebeskyttelsesområde. Filsø er omgivet af enge, moser, vandhuller og klithede og er imponerende i sig selv.

I har også mulighed for at komme til at se både yngle- og trækfugle. Udsigten over Filsø kan opleves godt fra p-pladsen ved Kløvbakken øst fra Henne Kirkeby eller fra nogle af de mange fugletårne, der er langs stien omkring Filsø.

Fra fugletårnet ved Petersholm, er der gode muligheder for at se kronhjorten. Her lever landets største bestand af krondyr. I kan være heldige at se op til 100 på en gang.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev [x]